Bir çıkarma işleminde çıkan 190 fark 190 ise eksilen kaçtır

Bir çıkarma işleminde çıkan 190 fark 190 ise eksilen kaçtır

  • EKSİLEN-ÇIKAN= FARK,

  • Eksilen -190=190

  • Eksilen=190+190=380

Cevap: 380