Bir bölme işleminde bölüm 6 bölünen 24 ise bölen kaçtır

bir bölme işleminde bölüm 6 bölünen 24 ise bölen kaçtır

Cevap: Bir bölme işleminde, bölen × bölüm = bölünen şeklinde bir ilişki vardır. Bu formülü kullanarak, sorudaki bölme işlemindeki böleni bulabiliriz:

bölen × bölüm = bölünen
bölen × 6 = 24
bölen = 24 ÷ 6
bölen = 4

Bölen, 4’tür.