Bir bidonun 2/5 i su ile doludur 20 litre daha su konulursa bidonun 4/5 i doluyor bidon kaç litreliktir

bir bidonun 2/5 i su ile doludur 20 litre daha su konulursa bidonun 4/5 i doluyor bidon kaç litreliktir

Bir bidonun 2/5 i su ile doludur 20 litre daha su konulursa bidonun 4/5 i doluyor bidon kaç litreliktir.

Cevap:

Öncelikle, bidonun 2/5’i dolu olduğundan, kalan 3/5’i boş durumdadır. Bu ifade edildiği gibi:

2/5 + 3/5 = 1 olduğu unutulmamalıdır.

20 litre eklenince 4/5 doluyor ise eklenen miktar 4/5-2/5=2/5 dir.

2/5 i 20 ise tamamı 20.5/2=50 litredir.