Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte yangın söndürme sistemleri hangi kısımda yer alır

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte yangın söndürme sistemleri hangi kısımda yer alır

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte yangın söndürme sistemleri hangi kısımda yer alır

Cevap: Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, Türkiye’de “Yapı Denetimi Yönetmeliği” adı altında yürürlükte olan bir yönetmeliktir ve bu yönetmelikte yangın söndürme sistemleri, “Yangın Güvenlik Sistemleri” başlığı altında yer almaktadır.

Bu bölümde, binalarda yangın öncesi, yangın anında ve yangın sonrası uygulanacak olan güvenlik önlemleri belirtilmektedir. Yangın söndürme sistemleri ise yangın anında uygulanacak olan önlemler arasında yer alır. Bu sistemler, yangın algılama ve ihbar sistemleri ile birlikte kullanılarak, yangının mümkün olan en kısa sürede tespit edilmesi ve müdahale edilmesi amaçlanır.

Yangın söndürme sistemleri, su bazlı veya kimyasal bazlı olabilir ve sprinklerler, hidrantlar, yangın dolapları, yangın söndürme cihazları gibi farklı tiplerde olabilirler. Hangi tip sistemin kullanılacağı, binanın yapısına ve kullanım amacına göre değişebilir ve yönetmelikte belirlenen kurallar çerçevesinde tasarlanmalıdır.