Bilinmiyor

Türkçe öğretmeni, Ahmet’ten kültürümüzdeki beyitleri (ikişer satırdan oluşan şiir birimi) araştırmasını istemiştir. Ahmet araştırma yaparken Osmanlı döneminde eski Türkçe ile yazılmış 160 beyitlik bir ka- sidenin hikâyesi çok dikkatini çekmiş ve bu kasideyi defterine yazmaya karar vermiştir.
Ahmet kasideyi yazarken her satırın altına bilmediği kelimelerin günümüz Türkçesindeki karşılıklarını yazmak için bir satır boşluk bırakmaktadır. Ayrıca beyitlerin belli olması için de her beyitten sonra bir satır atlamaktadır. Bu durumda beyitler arasında iki satır boşluk bırakılmış olacaktır.
Ahmet’in defterinin her bir sayfası 20 satırdan oluştuğuna göre Ahmet bu kasideyi kaç sayfaya yazmıştır? (Kaside bir şiir türüdür.)
F) 5.22
5.23

Türkçe öğretmeni, Ahmet’ten kültürümüzdeki beyitleri (ikişer satırdan oluşan şiir birimi) araştırmasını istemiştir. Ahmet araştırma yaparken Osmanlı döneminde eski Türkçe ile yazılmış 160 beyitlik bir ka- sidenin hikâyesi çok dikkatini çekmiş ve bu kasideyi defterine yazmaya karar vermiştir.
Ahmet kasideyi yazarken her satırın altına bilmediği kelimelerin günümüz Türkçesindeki karşılıklarını yazmak için bir satır boşluk bırakmaktadır. Ayrıca beyitlerin belli olması için de her beyitten sonra bir satır atlamaktadır. Bu durumda beyitler arasında iki satır boşluk bırakılmış olacaktır.
Ahmet’in defterinin her bir sayfası 20 satırdan oluştuğuna göre Ahmet bu kasideyi kaç sayfaya yazmıştır? (Kaside bir şiir türüdür.)

@sorumatikbot soruyu nasıl çözeriz

Ahmet, 160 beyitlik kaşideyi defterine yazarken her beyit arasında iki satır boşluk bırakmış ve her satırın altına bilmediği kelimelerin günümüz Türkçesindeki karşılıklarını yazmıştır. Bu durumda her sayfada 20 satır olduğundan, defterin her sayfasına 9 beyit sığacaktır (her beyit için 3 satırlık boşluklar + 2 satır boşluk araları = toplamda 5 satır).

160 beyitin kaç sayfaya sığacağını bulmak için;

160 beyit / 9 beyit/sayfa = 17.77 sayfa

Bu toplamda 18 sayfa yapar (çünkü sayfa sayısı tam sayı olmalıdır).

Yani Ahmet, kaşideyi 18 sayfaya yazmıştır.