Bilgisayar ve çeşitli yazılımların kullanıldığı dosyalama sistemi aşağıdakilerden hangisidir

bilgisayar ve çeşitli yazılımların kullanıldığı dosyalama sistemi aşağıdakilerden hangisidir

Bilgisayar ve çeşitli yazılımların kullanıldığı dosyalama sistemi aşağıdakilerden hangisidir

Cevap: Bilgisayar ve çeşitli yazılımların kullanıldığı dosyalama sistemleri farklı olabilir. Örneğin, Windows işletim sistemi NTFS (New Technology File System) veya FAT (File Allocation Table) dosya sistemlerini kullanırken, macOS HFS+ (Hierarchical File System Plus) veya APFS (Apple File System) dosya sistemlerini kullanır. Linux işletim sistemi ise Ext4 (Fourth Extended File System) veya Btrfs (B-Tree File System) gibi dosya sistemlerini kullanabilir. Bu nedenle, hangi dosya sistemlerinin kullanıldığına bağlı olarak cevap değişebilir.