Bileşik faiz hesaplama formülü nedir?

Bileşik faiz hesaplama formülü nedir ?

Bileşik faiz hesaplama formülü nedir?

Cevap: Bileşik faiz hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

A = P(1 + \frac{r}{n})^{nt}

Burada,

  • A, toplam tutarı temsil eder (ana para + faiz)
  • P, ana para tutarını temsil eder
  • r, yıllık faiz oranını temsil eder
  • n, yılda kaç kez faiz ödemesi olduğunu temsil eder
  • t, faiz ödeme süresini yıl cinsinden temsil eder

Bu formülde, (1 + r/n)^{nt} ifadesi, faiz oranının yılda n kez ödendiği varsayımı altında bileşik faiz hesaplamasını yapar.

Biraz daha detay bilgi verecek olursam.

Bileşik faiz, belirli aralıklarla (genellikle yıllık) faizin ana para üzerinde toplandığı bir faiz türüdür. Örneğin, bir banka vadesiz hesapta %5 yıllık bileşik faiz oranı sunuyorsa, her yıl sonunda hesaplanan faiz önceki yıllarda elde edilen faiz de dahil olmak üzere ana paraya eklenerek yeni bir temel üzerinde faiz hesaplanır. Bu şekilde, yatırımın değeri zaman içinde artar.

Bileşik faiz formülünde yer alan “t” süresi, yatırımın ne kadar süreyle tutulacağına bağlıdır. Ayrıca, “n” değişkeni ise yılda kaç kez faiz ödemesi yapılacağını belirtir. Daha sık ödemeler yapılırsa, daha yüksek bir getiri sağlanabilir çünkü faiz daha sık hesaplanır ve ana para üzerinde daha fazla birikir.

Bileşik faiz, uzun vadeli yatırımlar için tercih edilen bir seçenektir çünkü zamanla yatırımın büyümesine izin verir. Ancak, kısa vadeli yatırımlar için düşük bir likiditeye sahip olabilir ve erken geri çekilmelerde cezai faiz uygulanabilir.