Bi yardim daha

2x² - 8x + 3 = 0 denkleminin kökleri x, ve x2 dir.

Buna göre, x,x2 + x2x2 toplamı kaçtır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 6

E) 12