Bi test sorusu ben cozemedim siz cozerseniz sewinirim


Sorunun cevabini yazarsaniz sevinirim

ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?
B) 2
c) 3
2,3, SAg, 4011, 13, (S
K
3
2
D) 4
Yukandaki piramitte en küçük asal sayıdan başlanarak
soldan-sağa, yukarıdan-aşağıya ve küçükten - büyü-
ge doğru asal sayılar yazılacaktır.
Buna göre K-L kaçtır?
A)-10
B)-12
C)-14
RiperZeka
D)-16
D

Anlamadığın yeri sorabilirsin @Ferika