Beytül hikme hangi yüzyılda kuruldu

beytül hikme hangi yüzyılda kuruldu

Beytül hikme hangi yüzyılda kuruldu?

Cevap: Beytül Hikme, 9. yüzyılda kurulmuştur. Beytül Hikme, Bağdat’ta Abbasiler döneminde (750-1258) faaliyet gösteren bir bilim ve kültür merkezidir. Halife Harun Reşit’in desteğiyle kurulan bu merkez, İslam dünyasında bilim ve felsefe alanlarında önemli bir rol oynamıştır.

Beytül Hikme, dönemin ünlü bilim adamlarını ve filozoflarını bir araya getirmiş ve onların çalışmalarını desteklemiştir. Merkez, Arapça’nın yanı sıra Farsça ve Yunanca gibi diğer dillerde de kitaplar yazılmış, çeviriler yapılmış ve bilimsel tartışmalar düzenlenmiştir. Bu nedenle, Beytül Hikme’nin İslam bilim tarihi açısından büyük bir önemi vardır.