Beton teknoloji

Aşağıdakilerden hangisi yağlı kirecin olumlu özelliklerinden değildir?
a) yağlı kireç ile gayet plastik harçların elde edilme olanağı vardır
b) yağlı kirecin mekanik mukavemeti çok yüksektir
c) yağlı hava kireci taş ve tuğlaya daha iyi yapışır
d) yağlı hava kireci ile üretilen harcın deformasyon yapma özelliği yüksektir