Beşik Ulemalığı Nedir? kısaca Osmanlı devletinde Beşik Ulemalığı Sistemi neyi Bozdu

Beşik Ulemalığı Nedir? kısaca Osmanlı devletinde Beşik Ulemalığı Sistemi neyi Bozdu ve Neden kim tarafından Kaldırıldı

Beşik uleması sistemi: Osmanlı devletinde alim birinin çocuğu erkek olursa onada alim denir ve alimin çocuğuna da mevkii verilirdir. Alime maaş verildiği gibi çocuğada doğduğu zaman itibaren maaş verilirdi.

Yani beşik ulemağı sistemi ile makam ve mevkiler baba dan oğula geçmekteydi.