Beş klasik ve dört kitap adı verilen kutsal metinler hangi dine aittir

Beş klasik ve dört kitap adı verilen kutsal metinler hangi dine aittir

Beş klasik ve dört kitap adı verilen kutsal metinler hangi dine aittir.

Cevap: Beş Klasik (Five Classics) ve Dört Kitap (Four Books), Konfüçyüsçülük geleneğinde yer alan kutsal metinlerdir. Bu metinler, Konfüçyüs ve öğrencileri tarafından yazılmış ve düzenlenmiştir. Beş Klasik, Zhou Hanedanlığı döneminde (MÖ 1046-256) ortaya çıkmıştır ve Konfüçyüs tarafından derlenmiştir. Dört Kitap ise, Konfüçyüsçülüğün Song Hanedanı döneminde (MS 960-1279) yeniden canlandırılması sırasında derlenmiştir. Bu kitaplar, Konfüçyüsçülükteki temel öğretileri, etik ve felsefi prensipleri içermektedir.