Beş duyu ile algılanıp kavramlar varlıklar gerçek varlık olarak nitelenir buna göre hangisi gerçek varlık kategorisine yerleştirilemez

beş duyu ile algılanıp kavramlar varlıklar gerçek varlık olarak nitelenir buna göre hangisi gerçek varlık kategorisine yerleştirilemez​

beş duyu ile algılanıp kavramlar varlıklar gerçek varlık olarak nitelenir buna göre hangisi gerçek varlık kategorisine yerleştirilemez​

Cevap: Soyut kavramlar gerçek varlık kategorisine yerleştirilmezler. Soyut kavramlar, somut nesnelerin veya olayların özelliklerini veya ilişkilerini ifade eder ve doğrudan duyusal algı ile değil, insan düşüncesi ve dil aracılığıyla anlaşılır. Örnek olarak aşk, mutluluk, adalet, duygular gibi soyut kavramlar gerçek varlık kategorisine yerleştirilemezler.