Benzerlikler

E [AB] + [BD]

[ED] L [BD]

3|BC| = 5cm

Yukarıdaki verilere göre, IECI + ICDI toplamı kaç

1 Like