Bende mi bir hata var yoksa soruda mı anlayamadım ama rica etsem bu soruya bakabilir misiniz?

5
2. f: R→ Rolmak üzere,
f(x) = x² + x + 1
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f(3) - f(2) değeri kaçtır?
A) 7
B) 6
C) 5
f(3) = 3²+3+1
f(3) = 13
²+3+1 = f(2)= 2² +2+1
1₁₁ f(2)= 7
D) 4
13-7= 6/1
E) 3
5.

@Azooooo Çözümün doğru problem yok

1 Like

Çok teşekkürler.

@Azooooo rica ederim