Belli bir alanda uzun zamanda gözlenen hava olaylarına verilen ad

Belli bir alanda uzun zamanda gözlenen hava olaylarına verilen ad nedir?

Belli bir alanda uzun zamanda gözlenen hava olaylarına verilen ad nedir? Sorusunun cevabı.

Cevap: Belli bir alanda uzun zamanda gözlenen hava olaylarına İklim denir.

İklim, bir yerin genel hava durumunun ve ortalama sıcaklık, nem, yağış, rüzgar gibi hava olaylarının belirli bir zaman aralığında (örneğin yıllar) gözlenen ortalamalarının tanımıdır. İklim, yerel hava şartlarından farklı olarak, geniş coğrafi alanlarda ve uzun süreli veriler temel alınarak tanımlanır.