Belirli bir gündemle yapılan toplantılardan sonra hazırlanması gereken form yazı türü nedir

belirli bir gündemle yapılan toplantılardan sonra hazırlanması gereken form yazı türü nedir

belirli bir gündemle yapılan toplantılardan sonra hazırlanması gereken form yazı türü

Cevap: Belirli bir gündemle yapılan toplantılardan sonra hazırlanması gereken form, genellikle “Toplantı Tutanağı” olarak adlandırılır. Toplantı tutanağı, toplantıda yapılan görüşmelerin, alınan kararların ve belirlenen eylem adımlarının kaydedildiği resmi bir belgedir. İşte toplantı tutanağının temel bileşenleri:

  1. Başlık: Toplantının tarihi, saati, yeri ve toplantıya katılanların isimlerinin bulunduğu bir başlık bölümü yer alır.

  2. Katılımcılar: Toplantıya katılan kişilerin isimleri ve görevleri bu bölümde listelenir.

  3. Gündem Maddeleleri: Toplantıda ele alınan gündem maddeleri sıralanır. Her maddeye ayrı bir bölüm ayrılır ve bu bölümlerde maddeyle ilgili detaylar yer alır.

  4. Görüşmeler: Her gündem maddesi için yapılan tartışma ve görüşmelerin özetinin bulunduğu bölümdür. Katılımcıların fikirleri, önerileri ve karşılıklı yapılan konuşmalar kaydedilir.

  5. Alınan Kararlar: Toplantıda alınan kararlar, bu bölümde detaylı bir şekilde belirtilir. Kararlar, hangi maddeye ilişkin olduğu ve ne şekilde uygulanacağı gibi bilgileri içerir.

  6. Eylem Adımları: Toplantı sonucunda belirlenen eylem adımları ve sorumluları bu bölümde yer alır. Her bir eylem adımı için takip edilecek adımlar, süreler ve sorumlular belirtilir.

  7. Sonraki Toplantı Tarihi: Toplantının ardından planlanan bir sonraki toplantının tarihi ve saati bu bölümde yer alabilir.

  8. İmza ve Onaylar: Toplantı tutanağının doğruluğunu ve onayını göstermek için toplantıya katılanların imzaları bu bölümde yer alır.

Toplantı tutanağı, toplantının verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar ve toplantı sonuçlarının ve alınan kararların belgelendirilmesini sağlar. Aynı zamanda, ilgili kişilere toplantıya katılım bilgisi ve kararların iletilmesi için de kullanılır.