Bazların özellikleri Nelerdir?

Bazların özellikleri Nelerdir?

Bazların Özellikleri

Bazlar, kimyasal bileşiklerdir ve özellikle asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. İşte bazların diğer özellikleri:

  1. Sulu çözeltilerinde mavi turnusol kağıdını kırmızıya döndürürler.

  2. Tuzlu, kaygan bir tadı vardır.

  3. Bazlar, hidroksit iyonu (OH-) üretirler.

  4. Bazlar, asitlerle nötralize olurlar. Asit ve bazların birleşmesi sonucu tuz ve su oluşur.

  5. Bazlar, suda çözünebilirler.

  6. Bazlar, hidrojen iyonlarına karşı direnç gösterirler ve sulu çözeltilerinde pH değeri 7’den yüksektir.

  7. Bazlar, çözeltinin alkaliliğini artırırlar.

  8. Bazlar, genellikle sabunlar, temizleyiciler ve deterjanlar gibi ev ürünlerinde kullanılırlar.

  9. Bazlar, genellikle metal oksitler, hidroksitler ve amfoterik bileşiklerdir.

  10. Bazlar, kimi zaman tuz oluşumuna sebep olabilirler.