Bayanlarin sayısı lazim

Denklem Kurma Problem

 1. Bir toplantıya katılan bayların sayısı bayanla-
  rin sayısının 2 katıdır. Bu toplantıdan 3 evli çift
  ayrılınca bayların sayısı bayanların sayısının
  5 katı oluyor.
  Buna göre, başlangıçta toplantıya katılan ba-
  yanların sayısı kaçtır?
  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 8