Batıda dinler tarihinin ortaya çıkışının sebepleri nelerdir

Batıda dinler tarihinin ortaya çıkışının sebepleri nelerdir

Batıda dinler tarihinin ortaya çıkışının sebepleri

  • Hristiyanlıkta farklı mezheplerin oluşması

  • İnsanların inanç ihtiyacısı hissetmesi

  • İnsanların dinsel farklılıklara göre yaşayış biçimleri olması

  • Roma Devleti genişlemesi ile dinin Avrupada yayılması

  • Kilisenin güçlü olması, iktidarda söz sahibi olması