Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözlerde kullanılır

başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözlerde kullanılır

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözlerde kullanılır

Cevap: Başka bir kişiden veya yazıdan aktarılan sözlerde kullanılan alıntılar tırnak işareti ile belirtilir. Bu alıntıların kaynakları da dipnot veya atıf şeklinde belirtilmelidir.

Örneğin, “Hayatı anlamlandırmak için felsefe bize bir yol gösterir” şeklindeki bir cümle başka bir kaynaktan alınmıştır ve bu nedenle tırnak içine alınmalıdır.

Aynı şekilde, Shakespeare’in “To be or not to be, that is the question” (Ol veya olma, işte soru budur) gibi meşhur bir repliği de aktarırken tırnak işaretleri kullanılır.

Alıntılama, akademik çalışmalarda özellikle önemlidir çünkü bu sayede yazarlar başkalarının fikirlerini doğru bir şekilde ifade eder ve kaynaklarına uygun şekilde atıfta bulunurlar.