Basamak konusu soru

Bir öğrenci xy, 3z iki basamaklı sayılarını çarparken onlar basamağındaki 3 rakamını 5 okumuş ve sonu-

cu 1440 yerine 2340 bulmuştur.

Buna göre x + y + z kaçtır?