Baraj doluluk oranları nedir?

Baraj doluluk oranları nedir?

İstanbul da 10 mayıs 2023 itibariyle barajların ortalama doluluk oranları %49.44 tür.