Bakış açıları nelerdir? Kaça ayrılır

Bakış açıları nelerdir? Kaça ayrılır

Bakış açıları nelerdir? Kaça ayrılır.

Cevap:

  1. Hakim/İlahi/Tanrısal Bakış Açısı (O): Bu bakış açısı, olayların ve karakterlerin dışında, nesnel bir şekilde olayları gözlemleyen ve yorumlayan bir anlatım tarzıdır. Bu bakış açısında, okuyucu ya da izleyici karakterlerin iç dünyasına girmeden, olayların nasıl geliştiğini, nedenlerini ve sonuçlarını objektif bir şekilde görür.

  2. Kahraman Bakış Açısı (Ben): Bu bakış açısı, birinci şahıs anlatımı olarak da bilinir ve olayların kahramanı tarafından anlatıldığı anlatım tarzıdır. Bu bakış açısında, okuyucu ya da izleyici, kahramanın duygu ve düşüncelerini daha yakından hissedebilir ve olaylara onun gözünden bakar.

  3. Gözlemci/Kameraman/Müşahit Bakış Açısı (Ben veya O): Bu bakış açısı, üçüncü şahıs anlatımı olarak da bilinir ve nesnel bir bakış açısıdır. Bu bakış açısında, anlatım yapan kişi ya da varlık, olayları ve karakterleri dışarıdan izler ve nesnel bir anlatım tarzı kullanır. Bu bakış açısı, hem karakterlerin iç dünyasını hem de olayların objektif bir şekilde anlatılmasını sağlar.

  4. Çoğulcu Bakış Açısı: Bu bakış açısı, olayların ve karakterlerin farklı bakış açılarından anlatıldığı anlatım tarzıdır. Birden fazla karakterin perspektifleri, birleştirilerek olaylar anlatılır ve böylece okuyucu ya da izleyici, farklı karakterlerin iç dünyalarını ve bakış açılarını deneyimleyebilir.