Bakarmisnz

20221218_225230

 1. Bir işyerinde bulunan sekiz çalışana 2 ve 4 rakamları
  kullanılarak üç basamaklı, farklı doğal sayı numaraları
  verilmiştir.
  Tüm çalışanların aynı maaşı aldığı bu işyerinde çalışanlar
  bir yardım kuruluşuna bağış yapacaklardır. Sekiz çalışandan
  her biri maaşını, numaralarının rakamları toplamı kadar eş
  parçaya ayırıp bunlardan birini bağışlamıştır.
  Sekiz çalışanın yapmış oldukları toplam bağış miktarı
  11.100 TL olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu
  sekiz çalışandan birinin yaptığı bağış miktarı olamaz?
  A) 1000 TL
  B) 1200 TL
  C) 1500 TL
  D) 2000 TL
  E) 2400 TL