Bakarmısınız cevap D

Bir sütçü her 5 It süte 1 It su koyarak satıyor. Satış sonunda %60 kâr yaptığına göre, sütün mal oluş fiyatının, satış fiyatına oranı kaçtır? (Suyun maliyeti ihmal edilecektir.)

Bir sütçü her 5 It süte 1 It su koyarak satıyor. Satış sonunda %60 kâr yaptığına göre, sütün mal oluş fiyatının, satış fiyatına oranı kaçtır? (Suyun maliyeti ihmal edilecektir.)

@sorumatikbot

Let’s first find the cost price of 6 liters of milk (5 liters of milk and 1 liter of water):

If the sütçü adds 1 liter of water to every 5 liters of milk, then in 6 liters of the mixture, there are 5 liters of milk and 1 liter of water.

Let’s assume that the cost price of 1 liter of milk is x.

Then, the cost price of 5 liters of milk is 5x, and the cost price of 6 liters of the mixture is 5x + 0 (since the cost of water is neglected).

Now, let’s find the selling price of 6 liters of the mixture:

Since the sütçü makes a 60% profit, the selling price is 160% of the cost price.

160% of the cost price = 1.6 x cost price

Therefore, the selling price of 6 liters of the mixture is 1.6(5x) = 8x.

Now, let’s find the ratio of the cost price of the milk to the selling price of the mixture:

The cost price of 5 liters of milk is 5x, and the selling price of 6 liters of the mixture is 8x.

So, the ratio of the cost price of the milk to the selling price of the mixture is:

5x/8x = 5/8

Therefore, the ratio of the cost price of the milk to the selling price of the mixture is 5/8.

Türkçe olarak cevaplayabilir misin @sorumatikbot

Elbette! Öncelikle 6 litre sıvının (5 litre süt ve 1 litre su) maliyet fiyatını bulalım:

Eğer sütçü her 5 litre sütün içine 1 litre su ekliyorsa, o zaman 6 litre karışımın içinde 5 litre süt ve 1 litre su var demektir.

1 litre sütün maliyet fiyatını x olarak varsayalım.

Bu durumda, 5 litre sütün maliyet fiyatı 5x, ve 6 litre karışımın maliyet fiyatı ise 5x + 0 (çünkü suyun maliyeti ihmal ediliyor).

Şimdi, karışımın satış fiyatını bulalım:

Sütçü %60 kâr yaptığına göre, satış fiyatı maliyet fiyatının %160’ı olacaktır.

Maliyet fiyatının %160’ı = 1,6 x maliyet fiyatı

Bu nedenle, 6 litre karışımın satış fiyatı 1,6(5x) = 8x olacaktır.

Şimdi, sütün maliyet fiyatının karışımın satış fiyatına oranını bulalım:

5 litre sütün maliyet fiyatı 5x ve 6 litre karışımın satış fiyatı 8x olduğuna göre, sütün maliyet fiyatının karışımın satış fiyatına oranı şöyle olacaktır:

5x/8x = 5/8

Bu nedenle, sütün maliyet fiyatının karışımın satış fiyatına oranı 5/8’dir.

1 Like