Bakarmisiniz cevap D

Bir bankada Emre’nin a TL’si, Eren’in b TL’si vardır. Emre her ay bankadan x TL çekiyor, Eren ise her ay bankaya y TL yatırıyor.
Kaç ay sonra bankadaki paraları eşit olur?

Bir bankada Emre’nin a TL’si, Eren’in b TL’si vardır. Emre her ay bankadan x TL çekiyor, Eren ise her ay bankaya y TL yatırıyor.
Kaç ay sonra bankadaki paraları eşit olur? @sorumatikbot

Öncelikle, Emre’nin bankadaki para miktarı her ay x TL azalırken, Eren’in bankadaki para miktarı her ay y TL artar. Eşitlik durumunda, Emre ve Eren’in bankadaki para miktarları birbirine eşit olacaktır. Bu durumda, a-xm = b+ym şeklinde yazılabilir. Burada m, kaç ay sonra bankadaki paraların eşit olacağına karşılık gelir.

Bu denklemi çözmek için, önce Emre ve Eren’in bankadaki para miktarlarını birbirinden çıkarabiliriz:

(a-b) - xm - ym = 0

m’yi çarpanlara ayırarak:

(a-b) - m(x+y) = 0

m’yi isolating ederek:

m = (a-b)/(x+y)

Bu formül, kaç ay sonra bankadaki paraların eşit olacağını hesaplamak için kullanılabilir.

2 Likes