Bakabilir misiniz bu soruya

ABCD, A’B’C’D’) dikdörtgenler prizması
|AB| = 15 birim, |A * A’| = 9 birim, |AD| = 14 birim,
K in [AD] , P in [A’ * D’] , |AK| = |KD|
olmak üzere, |C’ * P| + |PK| toplamının en küçük değeri kaç birimdir?
A) 18
B) 24
C) 25
D) 30