Bağlı cümle nedir

Bağlı cümle nedir? Bağlı cümle tanımı

Bağlı cümle nedir?

Cevap: Bağlı cümle, bir ana cümleye bağlandığı ve onun anlamını tamamladığı bir cümle yapısıdır. Bağlı cümleler, bağlantı kelimeleri (bağlaçlar) aracılığıyla ana cümleye eklenir. Örneğin:

“Ali ders çalıştıktan sonra sinemaya gidecek.” Burada “ders çalıştıktan sonra” ifadesi bağlı bir cümledir ve ana cümle olan “Ali sinemaya gidecek” cümlesini tamamlar.