Bağlantısızlar bloku hangi konferans ile kurulmuştur

bağlantısızlar bloku hangi konferans ile kurulmuştur

bağlantısızlar bloku hangi konferans ile kurulmuştur

Cevap: Bağlantısızlar Hareketi, Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği’ne karşı üçüncü bir blok olarak kurulmuştur.Bağlantısızlar Bloku, 1961 yılında Belgrad Konferansı’nda kurulmuştur.