Bağ kelimesinin amlamı nedir?

Bağ kelimesinin anlamı nedir?