Ayrıntılı açıklanırsa sevinirim

Orhan Bey Dönemi, Osmanlıların beylikten devlet durumuna geldikleri dönemdir.

Orhan Bey Dönemi’nde yapılanlardan hangisi bunun kanıtlarından biri olarak gösterilemez?

A Kadılık kurumunun oluşturulması

B) Bursa’nın başkent yapılması

C) Sürekli ordunun kurulması

D) Divan teşkilatının oluşturulması

E)Boy beylerinin fetihlere katılması

E gösterilemez diğerleri devlet olmak için gereklş olan durumlar