Ayrıntı eş anlamlısı, Ayrıntının eş anlamlısı nedir?

Ayrıntı eş anlamlısı, Ayrıntının eş anlamlısı nedir?

Ayrıntı eş anlamlısı, Ayrıntının eş anlamlısı nedir?

Cevap: Ayrıntı kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelime Detay sözcüğüdür.