Aynı cinste yer alan iki canlı için verilenlerden hangisi doğrudur?

Aynı cinste yer alan iki canlı için verilenlerden hangisi doğrudur?
A) farklı alemlere ait olabilirler
B) ortak sınıflandırma basamakları yoktur
C) takımları farklıdır
D) aynı tür olabilirler ​

Aynı cinste yer alan iki canlı için verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap: Doğru yanıt D) aynı tür olabilirlerdir. Aynı cinste yer alan canlılar, aynı türün bireyleri oldukları için genellikle benzer fiziksel özelliklere sahip olurlar ve aynı anatomik yapıya sahiptirler. Bu nedenle, aynı cinsiyetteki iki hayvanın vücut yapıları ve organları benzer olabilir. Ancak aynı cinsiyetteki iki canlının farklı alemlere ait olması veya ortak sınıflandırma basamaklarının olmaması gibi ifadeler yanlıştır.