Aynı anlamı taşıyan sözcüklere verilen ad nedir?

Aynı anlamı taşıyan sözcüklere verilen ad nedir?

aynı anlamı taşıyan sözcüklere verilen ad nedir?

Cevap; aynı anlamı taşıyan sözcüklere eş anlamlı ya da anlamdaş sözcük denir.