Aynı ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan güçlü etkileşim türü hangisidir

Aynı ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan güçlü etkileşim türü hangisidir

Aynı ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan güçlü etkileşim türü hangisidir

Cevap: Aynı ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan güçlü etkileşim türü, kovalent bağdır.

Kovalent bağlar, iki atomun valans elektronlarını paylaşarak birbirlerine bağlanmaları sonucu oluşur. Bu tür bağlar genellikle moleküllerin oluşumunda önemli rol oynarlar.