Ayet ders kuran

Resulallaha itaat eden Allah’a itaat etmiş olur yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik ayetini maturidinin tesfsir kitabına göre yorumla

Utku.y’nin ifadesi Maturidi’nin tefsir kitabına göre yorumlanacak.

Maturidi’nin tefsir kitabına göre, “Resulallaha itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince, seni onlara bekçi olarak göndermedik.” ayeti, genellikle Kur’an’ın 4. sure olan Nisa Suresi’nin 80. ayetidir. Maturidi’nin tefsirinde bu ayetin yorumu, genellikle Allah’a itaatin, peygamberlere itaatle eşdeğer olduğunu ve peygamberlere itaatsizliğin, aslında Allah’a itaatsizlik anlamına geldiğini vurgular.

Ayrıca, “seni onlara bekçi olarak göndermedik” ifadesi, peygamberin sadece tebliğ göreviyle yükümlü olduğunu ve insanların kalplerini zorla değiştirmek gibi bir misyonunun olmadığını belirtir. Bu durum, peygamberin sadece Allah’ın emirlerini tebliğ etmekle yükümlü olduğunu ve insanların vicdanlarına ve iradelerine saygı duyulması gerektiğini vurgular.

Maturidi’nin tefsirinde bu ayetin genel olarak peygamberlik misyonunu, itaati ve özgür iradeyi vurgulayan önemli bir ayet olduğu yorumlanmaktadır.