Ayda ince bir atmosfer olduğu için tüm doğa olayları görülebilir

Ayda ince bir atmosfer olduğu için tüm doğa olayları görülebilir doğru/yanlış

ayda ince bir atmosfer olduğu için tüm doğa olayları görülebilir sorusunun cevabı yanlıştır. Çünkü ayda atmosfer yoktur.