Ayça 24 cevizin çeyreğini kardeşine kalanların yarısını da babasına vermiştir

ayça 24 cevizin çeyreğini kardeşine kalanların yarısını da babasına vermiştir

ayça 24 cevizin çeyreğini kardeşine kalanların yarısını da babasına vermiştir.

Cevap: Ayça, 24 cevizin çeyreğini kardeşine verdiği için elindeki ceviz sayısı:

24 - (24 * 1/4) = 18 adet ceviz kalmıştır.

Ardından Ayça, kalan cevizlerin yarısını babasına vermiştir. Bu durumda, babasına verilen ceviz sayısı:

18 * 1/2 = 9 adet cevizdir.

Dolayısıyla, Ayça’nın elindeki son ceviz sayısı:

18 - 9 = 9 adet cevizdir.