Ayakkabı eş anlamlısı? Ayakkabı'nın eş anlamlısı nedir?

Aqyakkabı eş anlamlısı? Ayakkabı’nın eş anlamlısı nedir ?

ayakkabı eş anlamlısı? Ayakkabı’nın eş anlamlısı nedir ? Sorusunun cevabı.

Cevap: Ayakkabı kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelime Pabuç kelimesidir.