Avrupa’da gelişen Sanayi Inkilabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünler kapitulasyonlar

  1. Avrupa’da gelişen Sanayi Inkilabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünler kapitulasyonlar sayesinde Os manlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa’dan gelen maliyeti düşük sanayi mailanyta didu sanlar, ithal ürünleri satın almaya yöneldiler.

Buna göre Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

Işsiz insan sayısında azalma olmasına

B) Küçük el tezgahlarının sayısında artış yaşanmasına

C) Devletin vergi gelirlerinin çok yüksek düzeye ulaşmasına

D) Ülke topraklarının uluslararası açık bir pazara dönüşmesine