Ausubel öğrenme kuramı nedir?

Ausubel öğrenme kuramı nedir?

Ausubel öğrenme kuramı nedir?

Cevap: David Ausubel’in öğrenmeyi anlama ve hatırlamayı kolaylaştırma amacını taşıyan bir öğrenme kuramıdır. Bu kurama göre, öğrencilerin öğrenme sürecindeki en önemli etken, önceden edinilmiş bilgilerdir.

Kuram, yeni öğrenilen bilginin, öğrencinin zihinsel yapısındaki mevcut bilgiyle bağlantı kurarak daha kalıcı hale geldiğini savunur. Yani öğrencinin önceden edindiği bilgiyi, yeni öğrenilen konularla ilişkilendirerek öğretmenin vermek istediği bilgiyi daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilerin önceden edindikleri bilgileri dikkate alarak yeni bilgiyi sunmaları ve öğrencilerin öğrendikleri şeylerin gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğini vurgulamaları gerekmektedir.

Ausubel öğrenme kuramı örnekler

Bir öğrenci, hayvanlar hakkında daha önce edindiği bilgileri kullanarak yeni bir konu olan memelileri öğrenmek istiyor. Ausubel’in öğrenme kuramına göre, öğretmenin öncelikle öğrencinin hayvanlarla ilgili önceden edindiği bilgileri hatırlamasına yardımcı olması gerekiyor. Daha sonra, öğretmen memeliler hakkında bilgi verirken, öğrencinin zihninde mevcut hayvanlarla ilgili bilgilerle ilişkilendirerek anlatmalıdır. Örneğin, “Kedi ve köpekler gibi evcil hayvanların da memeli olduğunu biliyorsun. Şimdi ise diğer memeli türlerinden bahsedeceğiz” diyerek öğrencinin zihnindeki bağlantıları güçlendirebilir.

Başka bir örnek olarak matematik dersinde, öğrencilerin önceden edindikleri geometri bilgisi ile cebir konularını ilişkilendirmek de mümkündür. Öğrencilere, üçgenlerin kenar uzunluklarının toplamının her zaman sabit olduğunu hatırlatmak, ardından bu bilgiyi cebirsel ifadelerdeki değişkenlerle açıklamak, öğrenmeyi anlamayı kolaylaştıracaktır.