ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır.
B) Uzun süre depo edilir.
C) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir.
D) Hücreden hücreye aktarılamaz.
E) Sentezlenmesine fosforilasyon denir

ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: ATP molekülü ile ilgili Uzun süre depo edilir. bilgisi yanlıştır. Doğru Cevap B.