Atomların gruplar halinde birbirine bağlanmasıyla oluşan parçacıktır

atomların gruplar halinde birbirine bağlanmasıyla oluşan parçacıktır

Atomların gruplar halinde birbirine bağlanmasıyla oluşan parçacıktır.

Cevap:

Atomların gruplar halinde birbirine bağlanmasıyla oluşan parçacık Molekül’dür. Bu tanım molekülü ifade etmektedir. Atomlar, moleküllerin yapı taşlarıdır ve moleküller, bir veya daha fazla atomun kimyasal bağlarla bir araya gelerek oluşturduğu parçacıklardır.

Moleküller, iki veya daha fazla atomun gruplar halinde birbirine bağlanmasıyla oluşur. Bu bağlar, atomların elektronlarını paylaşması veya birbirine vermesiyle oluşan kimyasal bağlardır. Örneğin, su molekülü iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşur ve bu atomlar arasında kovalent bağlar bulunur.