Atmosferin özellikleri arasında hangisi yoktur

atmosferin özellikleri arasında hangisi yoktur

atmosferin özellikleri arasında hangisi yoktur

A) Sıcaklığı bütün katmanlarda, yükseltiyle
ters orantılıdır.
B) Kalınlığı ile enlem derecesi ters orantılıdır.
C) Yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.
D) Katmanların özellikleri ve etkileri farklıdır.
E) Yere değen katmanı troposferdir.

Cevap: Sorunun doğru cevabı A “Sıcaklığı bütün katmanlarda, yükseltiyle
ters orantılıdır.” dır.