Atmosferde bulunan gazlardan; i. karbondioksit, ii. azot, iii. su buharı hangilerinin miktarı yere ve zamana bağlı olarak değişkenlik gösterir?

Atmosferde bulunan gazlardan; i. karbondioksit, ii. azot, iii. su buharı hangilerinin miktarı yere ve zamana bağlı olarak değişkenlik gösterir?

Atmosferde bulunan gazlardan;

i. karbondioksit,
ii. azot,
iii. su buharı

Hangilerinin miktarı yere ve zamana bağlı olarak değişkenlik gösterir?

Cevap: Atmosferde bulunan gazların miktarı, yer ve zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İşte i. karbondioksit, ii. azot ve iii. su buharının bu değişkenlikler hakkında bazı bilgiler:

i. Karbondioksit: Karbondioksit miktarı, yere ve zamana bağlı olarak değişebilir. Yeryüzündeki bitkiler ve okyanuslar, atmosferdeki karbondioksit seviyesini etkileyen doğal kaynaklardır. Bununla birlikte, insan faaliyetleri de atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırmıştır. Fosil yakıt kullanımı, sanayi faaliyetleri ve ormansızlaştırma, atmosferdeki karbondioksit miktarını artırmıştır.

ii. Azot: Azot, atmosferin yaklaşık %78’ini oluşturan en bol gazdır. Atmosferdeki azot miktarı, yere ve zamana bağlı olarak çok az değişebilir.

iii. Su buharı: Su buharı, atmosferdeki en önemli sera gazıdır ve atmosferdeki miktarı, yer ve zamana bağlı olarak değişebilir. Sıcaklığın artması, su buharının miktarını artırır. Bu nedenle, sıcak ve nemli iklimlerde su buharı miktarı daha yüksektir. Ayrıca, nemli bölgelerdeki yağış oranı, su buharı miktarını etkileyebilir.