Ataturk ilkeleri ve inkılap tarihi

Sanırım cevap e

Teşekkür ederimmm