Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar nelerdir

Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar nelerdir

Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar nelerdir?

Cevap:
Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında birçok inkılap gerçekleştirilmiştir. Bu inkılaplar kapsamında Türkiye’nin modernleşmesi ve Batılılaşması hedeflenmiştir. İşte Atatürk döneminde yapılan önemli inkılaplar:

  • 1924 yılında “Tebliğ-i Tedrisat Kanunu” kabul edilmiş, bu kanun ile eğitim sistemi tek tip hale getirilmiştir.
  • 1925 yılında “Türk Harf Devrimi” gerçekleştirilmiş, Osmanlıca yerine Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır.
  • 1926 yılında “Köy Enstitüleri” açılmış, eğitime erişim imkanı az olan köylerdeki gençlerin eğitimi amaçlanmıştır.
  • 1932 yılında “Türk Tarih Kurumu” kurulmuş ve tarihin bilimsel yöntemlerle araştırılması hedeflenmiştir.
  • 1933 yılında “Türk Dil Kurumu” kurulmuş, Türk dilinin yapısının araştırılması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.
  • 1934 yılında “Atatürk’ün Soyadı Kanunu” kabul edilmiş ve soyadı uygulaması başlamıştır.
  • 1937 yılında “Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı” kurulmuş, Türk müziğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
  • 1938 yılında “Atatürk’ün Nutuk” adlı eseri yayınlanmıştır. Bu eser, Atatürk’ün cumhuriyetin ilk yıllarındaki dönüşüm sürecini anlattığı bir konuşmadan oluşmaktadır.