Asit yağmuruna neden olan gazlar nelerdir

asit yağmuruna neden olan gazlar nelerdir

asit yağmuruna neden olan gazlar nelerdir

Cevap: Asit yağmuru oluşumuna neden olan başlıca gazlar sülfür dioksit (SO2) ve azot oksitlerdir (NOx). Bu gazlar, endüstriyel faaliyetler, fosil yakıt kullanımı (örneğin kömür ve petrol) ve araç egzozları gibi insan etkileşimleri sonucunda havaya salınır. Bu gazlar atmosferde reaksiyona girer, asit oluşturan bileşikler haline gelir ve yağmur damlacıklarıyla birleşerek asit yağmurlarını oluşturur. Asit yağmurları ekosistemlere zarar verebilir, su kaynaklarına ve topraklara olumsuz etkileri olabilir.